Matemàtiques


La Granja         Mini-Sudokus            Enigmes         Jocs Matemàtics

  • NUMERACIÓ
 Cicle Inicial          Arrodoniment          Sèries CI

  • OPERACIONS I CÀLCUL 
Càlcul mental          Operacions + - x :          Juguem a calcular         Suma i multiplica

Càlcul al minut         Joc d'operacions           La divisió            x10x100x1000...

Multiplicacions
Multiplica i multiplica          Multiplica sense parar          Oca-taules         Vaixells-taules
Busca el múltiple

  • ESPAI I FORMA
 Perímetres          C.Mitjà i Superior           Cossos 2D-3D          Tangram        Eixos

Sanefes simètriques        Simetria              Rectes-angles            Rectes i angles (2)

Cossos Geomètrics           Cares, vèrtexs, arestes          Desplegament figures 3D

  • MESURA
 Capacitat-massa-longitud-temps          Longitud         Botiga d'euros          Monedes i bitllets 
Moneders i euros          Treballem l'euro          € - Torna canvi
Canvi d'unitats          Fem servir el regle          Fem servir el regle (2)
Àrea-perímetre           Mig-quart          Conversions

Capacitat
Recipients diferents         Ordenem capacitats <=>          Litres, mitjos i quarts
Litres, mitjos i quarts -2          Problemes amb litres

Les hores
El rellotge        Les hores CI        Quant temps ha passat?    Les hores CM        Busques-Digital
Quina hora és?
Problemes amb hores