Medi

Mapes interactius flash            Transport

Fruites i hortalisses          Fruites i hortalisses-activ.          L'aigua CI         

Poble i ciutat                   Senyals de circulació                Els oficis        Poble

Animals CI                     Plantes CI                   Plantes 3r           Aparell digestiu

Munta l'esquelet              L'esquelet-2          La mesura del temps

Mapes de relleu             Aparell locomotor

Espai i planetes              Per què floten els vaixells?

Animals          Animals d'aigua dolça

Cuestionario Darwin        Cuestionario Darwin PDF

Ciència - Qui és qui?

Geologia a casa

TREBALL COOPERATIU 4t: La Superfície de la Terra (Mapa conceptual)

Sòl i subsòl:                   Formació del sòl      Info Sòl-subsòl (al final, minerals)

                                       Clic: El sòl

Aigua:                           Salada o dolça?           Cicle de l'aigua

                                      Clic: L'aigua (tipus i estats)

Roques i minerals:        Ús de roques i minerals        Duresa dels minerals        Info general

                                      Clic: Roques i minerals

Fonts d'energia:            Energies netes      Fonts d'energia      Resum

                                      Clic: L'Energia

Disc de Newton

El Maresme

Infoplanetes1          Infoplanetes2          Infoplanetes3